Disclaimer

Disclaimer voor www.classyfrank.com

Classy Frank B.V. (Kamer van Koophandel: 86750801), hierna te noemen Classy Frank, verleent u hierbij toegang tot
www.classyfrank.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Classy Frank behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Classy Frank spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Classy Frank.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Classy Frank. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Classy Frank nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Classy Frank.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Classy Frank, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Het betreft dan: bezorgpartner en betaalpartners
De partijen die van ons toegang krijgen tot de gegevens, mogen deze uitsluitend gebruiken om jou de beleving makkelijker en luxueuzer te maken namens Classy Frank. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens.


Classy Frank verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Bewaartermijn
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hierna verwijderen we alle data die we hebben of worden je gegevens geanonimiseerd en uitsluitend intern gebruikt voor analyses en rapportages.